۳ برتر ماه

در این بخش ۳ پروژه برتر هر ماه که بر اساس فاکتورهای سود منطقی، پرداخت های منظم، احتمال ثبات و پایداری آنالیز شده اند، لیست میگردند. ما در این لیست فقط ۳ پروژه را معرفی میکنیم با این حال سایر پروژه هایی که رده بندی ادمین ۱۰ از ۱۰ را احراز نموده اند هم از گزینه های مناسب جهت سرمایه گذاری می باشند. همواره سعی کنید بیش از ۷۰% مبلغی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اید را در پروژه هایی که رده بندی ادمین ۱۰ از ۱۰ را احراز نموده اند تقسیم نموده و ۳۰% از سرمایه ی خود را در پروژه های با رده بندی ۹ به پایین تقسیم کنید. استفاده از این فرمول سبب کسب درآمد منفعل شده، از ایجاد ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و همواره شما رو بروی سود نگه میدارد.

پروژه های پایدار و قابل اعتماد
XSINERGIA NEX TRADE BOX IRAN COIN MINE
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار سرمایه ی فعال ما: ۲،۵۰۰ دلار سرمایه ی فعال ما: ۲،۵۰۰ دلار
رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
ثبت نام ثبت نام ثبت نام