نویسنده: Admin

مصاحبه اختصاصی با ادمین Coin Extender


حقیقتا یکی از دشوارترین مراحل این بیزنس، تحقیق، بررسی و شناسایی پروژه هایی است که بتوان فارغ از نگرانی بسته شدن پروژه و از دست رفتن سرمایه، نگرشی بلند مدت بروی آنها داشت و بقولی توانست میزان سرمایه خود را در گذر زمان در این سایت ها همواره افزایش داد. کمبود این نوع پروژه ها از نظر تعداد یکی از حقایق انکار ناشدنی این بیزنس است و سرمایه گذاران هوشمند در همه حال مایل هستند تا در فهرست پروژه های خود دست کم چند پروژه از این دست را حتما داشته باشند. مدتی پیش مصاحبه ای با ادمین یکی از این پروژه ها انجام داده بودم و به دو دلیل انتشار آن به تعویق افتاد، اول کمبود وقت خودم برای ترجمه ی مصاحبه و دوم منتظر فیلمی بودم که قرار بود از فارم این پروژه برایم ارسال گردد. و اما بالاخره امشب هر دو محقق شد و این مصاحبه خواندنی را در ادامه تقدیم حضورتان می کنم.

(بیشتر…)

Coin Extender

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۳۲۵،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۶۷،۲۸۹ دوج کوین
شروع پروژه: ۴۸ روز پیش مجموع سود ما: ۷۴،۴۰۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱،۰۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱% تا ۵% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: دوج کوین، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۴۵% تا ۱٫۷۷% روزانه برای ۹۰ روز + ۱۰ مگاهش رایگان

(بیشتر…)

Smarts Lot

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۳۵ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۴٫۹۲ دلار
شروع پروژه: ۶ روز پیش مجموع سود ما: ۱۱٫۷۲ دلار
مانیتور شده: ۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار رده بندی ادمین: ۸٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۱% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۵% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Positive Trade

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۵٫۸۹ دلار
شروع پروژه: ۸ روز پیش مجموع سود ما: ۱۵٫۲۲ دلار
مانیتور شده: ۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۲۱% ساعتی برای ۶۰۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Crowd Mining

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۶٫۲۳ دلار
شروع پروژه: ۱۹ روز پیش مجموع سود ما: ۹٫۱۴ دلار
مانیتور شده: ۱۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: ۹ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۳% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۳% روزانه برای ۵۰ روز کاری

(بیشتر…)

Bitshell

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۸۴٫۶۰ دلار
شروع پروژه: ۲۱ روز پیش مجموع سود ما: ۵۷٫۸۷ دلار
مانیتور شده: ۲۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۵% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، دوج کوین، اتریوم
پلن ها: ۵% تا ۹% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Ding Coins

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۱۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۱،۴۲۲ دوج کوین
شروع پروژه: ۳۳ روز پیش مجموع سود ما: ۹،۷۵۴ دوج کوین
مانیتور شده: ۲۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۲ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴۹% تا ۱٫۷۰% ساعتی برای ۷۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Iran Coin Mine

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۷۵،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱،۱۰۷،۴۴۷ دوج کوین
شروع پروژه: ۷۷ روز پیش مجموع سود ما: ۹۹۱،۰۱۶ دوج کوین
مانیتور شده: ۷۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۳٫۷% تا ۳٫۹% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Mr. DiGiCoin

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۲۵۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۵۲،۱۱۵ دوج کوین
شروع پروژه: ۲۴۶ روز پیش مجموع سود ما: ۲۰۲،۷۴۸ دوج کوین
مانیتور شده: ۱۳۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۴% تا ۴٫۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Mizes

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۱۲ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۷۳۹۰۴۰۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۱۰۲ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۷۳۹۰۴۰۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۱۰۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۹
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه مادام العمر + ۳ دلار جایزه ی ثبت نام

(بیشتر…)

Instant Mining

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۰۷ بیت کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۰۹۹۲۸۰۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۲۳۱ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۰۹۹۲۸۰۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۲۱۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۹
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۲ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: ۰٫۶۲% تا ۱٫۲۸% روزانه برای ۳۶۵ روز (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

GoEx

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰٫۷ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۵٫۰۸۹۷۷۷۷۳ اتریوم
شروع پروژه: ۳۲۹ روز پیش مجموع سود ما: ۴٫۰۷۲۳۹۴۴۳ اتریوم
مانیتور شده: ۱۶۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% – ۱٫۵% – ۰٫۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۸% تا ۳٫۵% روزانه برای ۵۰ تا ۱۸۰ روز وابسته به کریپتو

(بیشتر…)

Doubly

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۰۵ بیت کوین
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۰٫۰۲۰۸۸۳۳۲ بیت کوین
شروع پروژه: ۹۵ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۱۵۸۸۳۳۲ بیت کوین
مانیتور شده: ۹۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، دش
پلن ها: ۲٫۷۲% تا ۴٫۵۰% روزانه تا زمانی که به ۲۰۰% دریافتی برسید

(بیشتر…)

Sonata Bit

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۲٫۹۰ دلار
شروع پروژه: ۱۰۸ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲٫۹۰ دلار
مانیتور شده: ۱۰۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۸
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۱% – ۰٫۸% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۲٫۳% تا ۳٫۰% برای ۴۵ تا ۷۵ روز

(بیشتر…)