دسته: پروژه های فعال

Iranian Traders

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۹۱٫۹۳ دلار
شروع پروژه: ۷۷ روز پیش مجموع سود ما: ۲۹۱٫۹۳ دلار
مانیتور شده: ۷۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۳۳% تا ۰٫۶۷% روزانه برای ۳۰ تا ۱۸۰ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Doge Miners

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۱،۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱،۱۵۰٫۸۲ دلار
شروع پروژه: ۲۷۶ روز پیش مجموع سود ما: ۸۹۹٫۰۶ دلار
مانیتور شده: ۲۳۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۳% تا ۰٫۵۷% روزانه برای ۳۰ تا ۱۸۰ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

TronBot

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۷۰،۳۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۵۰،۷۰۴ ترون
شروع پروژه: ۴۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۷،۰۵۹ ترون
مانیتور شده: ۴۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶٫۵% – ۲% – ۰٫۵% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: تا ۳٫۴% تا ۳٫۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Forex Group Live

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۹۲٫۸۰ دلار
شروع پروژه: ۴۵ روز پیش مجموع سود ما: ۹۲٫۸۰ دلار
مانیتور شده: ۴۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۳
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۶ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۲۴% تا ۰٫۳۷% روزانه برای ۹۰ تا ۱۸۰ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Persian Dogecoin

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۰۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۰۳،۳۳۱ دوج کوین
شروع پروژه: ۱۸۱ روز پیش مجموع سود ما: ۱۰۳،۳۳۱ دوج کوین
مانیتور شده: ۱۸۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: تومان، پرفکت مانی، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۲۴% تا ۰٫۴۵% روزانه برای ۳۰ تا ۳۶۵ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Arbistar

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱،۱۰۰ یورو
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۲۰۰٫۲۴ یورو
شروع پروژه: ۲۷۸ روز پیش مجموع سود ما: ۲۰۰٫۲۴ یورو
مانیتور شده: ۵۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ یورو رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۲% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: تا ۱٫۵% روزانه متغیر مادام العمر (امکان کنسل کردن پلن بعد از ۶۰ روز)

(بیشتر…)

NexTradeBox

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲،۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۵،۶۹۰٫۳۲ دلار
شروع پروژه: ۱۵۴ روز پیش مجموع سود ما: ۱،۶۴۱٫۷۱ دلار
مانیتور شده: ۱۵۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۰٫۴% تا ۱٫۵% روزانه برای ۹۰ تا ۷۲۰ روز

(بیشتر…)

Kuailian

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۴۶٫۸۵ دلار
شروع پروژه: ۱۶۹ روز پیش مجموع سود ما: ۳۲٫۲۱ دلار
مانیتور شده: ۳۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: دایرکت آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۳۲% روزانه برای ۱۰۰۰ روز

(بیشتر…)

Mind Capital

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۸۰۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۰۰٫۰۰ دلار
شروع پروژه: ۱۳۰ روز پیش مجموع سود ما: ۳۰۰٫۰۰ دلار
مانیتور شده: ۶۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: ۰٫۵% تا ۱٫۵% روزانه متغیر مادام العمر (امکان کنسل کردن پلن بعد از ۹۰ روز)

(بیشتر…)

AI Gain

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱،۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۸۷۴٫۴۰ دلار
شروع پروژه: ۱۴۷ روز پیش مجموع سود ما: ۸۷۴٫۴۰ دلار
مانیتور شده: ۱۲۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: وابسته به سود سطح ۱ آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، تتر
پلن ها: ۰٫۳۳% تا ۱٫۶۱% روزانه برای ۱ تا ۳۶۵ روز + ۱۰% پاداش (بازگشت سرمایه هر زمان)

(بیشتر…)

Vixes

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۹٫۳۰ دلار
شروع پروژه: ۵ روز پیش مجموع سود ما: ۱۹٫۳۰ دلار
مانیتور شده: ۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۳ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه مادام العمر + ۳ دلار جایزه ی ثبت نام

(بیشتر…)

Roboton

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰ دلار
شروع پروژه: ۹۳ روز پیش مجموع سود ما: ۰ دلار
مانیتور شده: ۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۰
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۲ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱% تا ۸% روزانه برای ۱۱ تا ۳۰ روز کاری (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

nui International

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۵۰٫۰۵ دلار
شروع پروژه: ۹۳ روز پیش مجموع سود ما: ۱۵۰٫۰۵ دلار
مانیتور شده: ۵۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۳
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۷ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: تا ۲٫۵% روزانه برای ۲۰۰ روز کاری متغیر تا سقف ۵۰۰%

(بیشتر…)

Iran Coin Mine

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱،۱۵۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۰،۵۵۶،۳۶۴ دوج کوین
شروع پروژه: ۴۳۸ روز پیش مجموع سود ما: ۸،۲۸۳،۱۰۹ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۳۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: تا ۱٫۵ درصد پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۷% تا ۱۲٫۵% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Mr Currency

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱،۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۵۸۵٫۶۴ دلار
شروع پروژه: ۱۴۳ روز پیش مجموع سود ما: ۵۸۵٫۶۴ دلار
مانیتور شده: ۱۰۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۵% تا ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱۳% تا ۳۷% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Iran Doge Bank

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۰۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۸،۰۵۸ دوج کوین
شروع پروژه: ۸۱ روز پیش مجموع سود ما: ۲۸،۰۵۸ دوج کوین
مانیتور شده: ۸۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۲۷% تا ۰٫۳۹% روزانه برای ۳۰ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Dell Miner

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۴۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۴۶٫۹۷ دلار
شروع پروژه: ۱۸۹ روز پیش مجموع سود ما: ۲۴۶٫۹۷ دلار
مانیتور شده: ۷۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: تومان، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۶۶% تا ۱٫۶% روزانه برای ۲ تا ۹۰ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Trader Bully

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۶۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰ دلار
شروع پروژه: ۵۰ روز پیش مجموع سود ما: ۰ دلار
مانیتور شده: ۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۰
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۰٫۴۶% تا ۰٫۵۵% برای ۱ روز، ۱۴٫۸% تا ۱۷٫۵% برای یک ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Anterius Ltd

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۸۹٫۹۶ دلار
شروع پروژه: ۲۱ روز پیش مجموع سود ما: ۱۸۹٫۹۶ دلار
مانیتور شده: ۲۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۸٫۷ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۴% روزانه برای ۵۰ روز – بازگشت سرمایه هر زمان

(بیشتر…)

My Digi Plus

وضعیت: در حال پرداخت
پلن خریداری شده: ۳ ماهه
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۵،۱۶۰ دوج کوین
شروع پروژه: ۶۱ روز پیش مجموع سود ما: ۵،۱۶۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۶۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۲
کوچکترین پلن: ۵۰۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% تا ۳۵% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ارائه ی سیگنال + طرح درآمدزایی ویژه

(بیشتر…)

Umo Finance

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۴۳۰٫۶۶ دلار
شروع پروژه: ۱۴۲ روز پیش مجموع سود ما: ۴۳۰٫۶۶ دلار
مانیتور شده: ۱۴۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۳ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۲% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۴% تا ۲٫۸% روزانه برای ۱۶ تا ۴۶ روز کاری (بازگشت سرمایه)، ۲٫۷% تا ۳٫۱% روزانه برای ۷۵ روز کاری

(بیشتر…)

Golden Farm

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۲۶٫۰۳ دلار
شروع پروژه: ۱۱۵۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲۶٫۰۳ دلار
مانیتور شده: ۱۰۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۳
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: افزایش برداشت از استخر پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، مستر کارت
پلن ها: مادام العمر + ۳۰۰ سیلور کوین رایگان + ۱ پرنده سبز رایگان

(بیشتر…)

Solid Trade Bank

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳۴۲٫۳۳ دلار
شروع پروژه: ۲۳۳۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۴۲٫۳۳ دلار
مانیتور شده: ۲۴۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۵% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر
پلن ها: ۰٫۲% روزانه برای ۲۵ روز کاری، ۲% هفتگی برای ۲۶ هفته (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Gissis

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۶۲٫۲۵ دلار
شروع پروژه: ۱۱۵ روز پیش مجموع سود ما: ۱۶۲٫۲۵ دلار
مانیتور شده: ۱۱۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۳
حداقل سرمایه گذاری: ۱۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴٫۲% – ۱٫۷% – ۰٫۷% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴% تا ۲٫۴% روزانه برای ۵ تا ۵۰ روز کاری (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Pico Invester

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۹۶٫۱۷ دلار
شروع پروژه: ۳۱۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۹۶٫۱۷ دلار
مانیتور شده: ۲۶۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۸
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۷% تا ۱۲% ماهانه برای ۱ تا ۱۲ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Bit Hour

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۸۵٫۴۹ دلار
شروع پروژه: ۹۰ روز پیش مجموع سود ما: ۳۴٫۰۲ دلار
مانیتور شده: ۸۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۱۵ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۴% – ۱۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۰۸% – ۱٫۲۵% ساعتی برای ۹۶ ساعت و …

(بیشتر…)

Mizes

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۱۵ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۱۶۶۵۹۳۷۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۴۷۰ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۱۶۶۵۹۳۷۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۴۷۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه مادام العمر + ۳ دلار جایزه ی ثبت نام

(بیشتر…)

Xsinergia

وضعیت: در حال بروز رسانی
سرمایه ی فعال ما: ۱،۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳،۶۵۱٫۶۵ دلار
شروع پروژه: ۱۷۴ روز پیش مجموع سود ما: ۲،۶۵۱٫۶۵ دلار
مانیتور شده: ۱۴۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۳۰
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: نیاز به ارزیابی مجدد
پاداش معرفی: ۶% + باینری + لیدرشیپ ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، بیت کوین کش
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه متغیر تا سقف ۲۰۰%

(بیشتر…)

هشدار: بازدید کننده ی گرامی، عدم رعایت و نادیده گرفتن نکات یاد شده در صفحه ی ۸ نکته ی طلایی می تواند موجب ضرر شما شود. لطفا قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری این نکات را مطالعه فرمایید.
استراتژی سبد برنده: توصیه می کنم برای بهترین نتیجه، استراتژی سبد برنده را مطالعه و بکار گیرید. (مطالعه الزامی)