دسته: پروژه های فعال

Doge Miners

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱،۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۵۶۵٫۸۵ دلار
شروع پروژه: ۱۷۸ روز پیش مجموع سود ما: ۳۱۹٫۳۹ دلار
مانیتور شده: ۱۳۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۳% تا ۰٫۵۷% روزانه برای ۳۰ تا ۱۸۰ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Xsinergia

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱،۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳،۵۹۲٫۲۴ دلار
شروع پروژه: ۱۶۲ روز پیش مجموع سود ما: ۲،۵۹۲٫۲۴ دلار
مانیتور شده: ۱۲۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۸
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% + باینری + لیدرشیپ ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، بیت کوین کش
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه متغیر تا سقف ۲۰۰%

(بیشتر…)

NexTradeBox

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۲،۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱،۸۶۷٫۴۲ دلار
شروع پروژه: ۵۵ روز پیش مجموع سود ما: ۵۴۱٫۰۳ دلار
مانیتور شده: ۵۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۰٫۴% تا ۱٫۵% روزانه برای ۹۰ تا ۷۲۰ روز

(بیشتر…)

AI Gain

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۸۹٫۸۲ دلار
شروع پروژه: ۵۰ روز پیش مجموع سود ما: ۸۹٫۸۲ دلار
مانیتور شده: ۳۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: وابسته به سود سطح ۱ آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، تتر
پلن ها: ۰٫۳۳% تا ۱٫۶۱% روزانه برای ۱ تا ۳۶۵ روز + ۱۰% پاداش (بازگشت سرمایه هر زمان)

(بیشتر…)

Iran Coin Mine

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱،۱۵۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۹،۸۶۴،۵۴۷ دوج کوین
شروع پروژه: ۳۴۳ روز پیش مجموع سود ما: ۷،۵۹۱،۲۹۲ دوج کوین
مانیتور شده: ۳۴۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: تا ۱٫۵ درصد پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۷% تا ۱۲٫۵% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Traders Home

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱،۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۴۹۵٫۸۰ دلار
شروع پروژه: ۴۰ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲۹٫۱۳ دلار
مانیتور شده: ۴۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۲% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۰% تا ۳٫۲% روزانه برای ۴۵ تا ۱۲۰ روز

(بیشتر…)

EtherBot

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۷ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴٫۰۴۷۶۱۱۹۶ اتریوم
شروع پروژه: ۷۹ روز پیش مجموع سود ما: ۲٫۰۶۴۷۷۱۹۸ اتریوم
مانیتور شده: ۷۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۵ اتریوم رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% – ۳% – ۱% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۶% تا ۰٫۹% روزانه برای ۲۰۰ روز، ۰٫۸% تا ۱٫۳۸% روزانه برای ۹۰ تا ۱۵۰ روز

(بیشتر…)

Mr Currency

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰ دلار
شروع پروژه: ۴۰ روز پیش مجموع سود ما: ۰ دلار
مانیتور شده: ۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۷٫۰۰
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% تا ۷% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱۳% تا ۳۷% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Persian Dogecoin

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱۰۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۴۵،۷۹۰ دوج کوین
شروع پروژه: ۸۵ روز پیش مجموع سود ما: ۴۵،۷۹۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۸۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: تومان، پرفکت مانی، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۲۴% تا ۰٫۳۷% روزانه برای ۳۰ تا ۲۰۰ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Bitexa

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۲ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۱۵۰۶۷۲۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۷۴ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۰۸۸۰۶۶۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۷۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۳
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۳ بیت کوین رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: ۰٫۵% تا ۱٫۵% متغیر روزانه تا سقف ۲۰۰%

(بیشتر…)

Umo Finance

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۴۵٫۱۲ دلار
شروع پروژه: ۴۴ روز پیش مجموع سود ما: ۱۴۵٫۱۲ دلار
مانیتور شده: ۴۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۲% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۴% تا ۲٫۸% روزانه برای ۱۶ تا ۴۶ روز کاری (بازگشت سرمایه)، ۲٫۷% تا ۳٫۱% روزانه برای ۷۵ روز کاری

(بیشتر…)

Maxi Cars

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱۲۵ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۰٫۰۶ دلار
شروع پروژه: ۲۰ روز پیش مجموع سود ما: ۴۰٫۰۶ دلار
مانیتور شده: ۲۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۲ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% – ۳% – ۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، ادوکش، مستر کارت
پلن ها: ۱٫۶% تا ۲٫۳% روزانه مادام العمر + ۱۰۰ روبل رایگان

(بیشتر…)

Golden Farm

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۶٫۴۲ دلار
شروع پروژه: ۱۰۶۱ روز پیش مجموع سود ما: ۱۶٫۴۲ دلار
مانیتور شده: ۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳۰% – ۱۰% – ۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، مستر کارت
پلن ها: مادام العمر + ۳۰۰ سیلور کوین رایگان + ۱ پرنده سبز رایگان

(بیشتر…)

Solid Trade Bank

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۰۱٫۴۱ دلار
شروع پروژه: ۲۲۳۴ روز پیش مجموع سود ما: ۲۰۱٫۴۱ دلار
مانیتور شده: ۱۴۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۵% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر
پلن ها: ۰٫۲% روزانه برای ۳۵ روز کاری، ۲% هفتگی برای ۲۶ هفته (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Gissis

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳۳٫۰۱ دلار
شروع پروژه: ۱۷ روز پیش مجموع سود ما: ۳۳٫۰۱ دلار
مانیتور شده: ۱۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴٫۲% – ۱٫۷% – ۰٫۷% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴% تا ۲٫۴% روزانه برای ۵ تا ۵۰ روز کاری (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Grow Squared

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۷٫۲۵ دلار
شروع پروژه: ۳ روز پیش مجموع سود ما: ۷٫۲۵ دلار
مانیتور شده: ۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱٫۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱۰۴% تا ۱۱۰% بعد از دو روز، ۱۱۰% تا ۱۳۰% بعد از ۵ روز و …

(بیشتر…)

Bitzee

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۵۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۱۱٫۷۰ دلار
شروع پروژه: ۲۶ روز پیش مجموع سود ما: ۲۱۱٫۷۰ دلار
مانیتور شده: ۲۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۸٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۱۵% ساعتی (۳٫۶% روزانه) مادام العمر – بازگشت سرمایه هر زمان

(بیشتر…)

Pico Invester

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۵۴٫۱۷ دلار
شروع پروژه: ۲۲۵ روز پیش مجموع سود ما: ۱۵۴٫۱۷ دلار
مانیتور شده: ۱۸۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۸٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۷% تا ۱۲% ماهانه برای ۱ تا ۱۲ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Hour Bull

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۶۲٫۸۶ دلار
شروع پروژه: ۱۸۰ روز پیش مجموع سود ما: ۴۰۹٫۰۴ دلار
مانیتور شده: ۱۷۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴۵% تا ۲٫۰۰% ساعتی برای ۷۲ ساعت و …

(بیشتر…)

Hour Just Paid

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۱۸٫۰۷ دلار
شروع پروژه: ۲۲۲ روز پیش مجموع سود ما: ۳۲۳٫۲۳ دلار
مانیتور شده: ۲۱۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۷ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴۹% تا ۱٫۸۰% ساعتی برای ۷۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Hours Pay Day

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۴۲٫۱۶ دلار
شروع پروژه: ۱۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۸٫۶۴ دلار
مانیتور شده: ۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۷ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۲٫۱۵% ساعتی برای ۴۸ ساعت و …

(بیشتر…)

Mizes

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۱۵ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۱۵۲۱۴۵۷۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۳۶۸ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۱۵۲۱۴۵۷۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۳۶۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۰
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۷ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه مادام العمر + ۳ دلار جایزه ی ثبت نام

(بیشتر…)

هشدار: بازدید کننده ی گرامی، عدم رعایت و نادیده گرفتن نکات یاد شده در صفحه ی ۸ نکته ی طلایی می تواند موجب ضرر شما شود. لطفا قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری این نکات را مطالعه فرمایید.
اطلاعیه: متاسفانه ملاقات بنده با خانواده و مراجعتم به ایران مصادف شد با اسمش رو نمیدونم چی بزارم!!! محدودیت در دسترسی به اینترنت بین الملل در ایران. با توجه به وضعیت جاری و توقف ۲ هفته ای بنده در ایران امکان مانیتور و ارائه گزارش صحیح وضعیت پروژه ها مقدور نیست. با امید حل هر چه زودتر این مشکل سعی میکنم سفر خودم رو کوتاه تر کنم تا بتونم سریعتر مانیتور صحیحی بروی پروژه های معرفی شده داشته باشم.

FX Trading Corp

وضعیت: خاتمه پروژه
سرمایه ی فعال ما: ۵,۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۸،۴۵۵٫۸۶ دلار
شروع پروژه: ۳۴۳ روز پیش مجموع سود ما: ۱۳،۴۵۵٫۸۶ دلار
مانیتور شده: ۷۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۴
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% + باینری + لیدرشیپ ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: ۱% تا ۲٫۵% روزانه متغیر تا سقف ۲۰۰%

(بیشتر…)