دسته: پروژه های فعال

Xsinergia

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱،۹۷۳٫۰۲ دلار
شروع پروژه: ۷۶ روز پیش مجموع سود ما: ۱،۴۷۳٫۰۲ دلار
مانیتور شده: ۴۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۳
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% + باینری + لیدرشیپ ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، بیت کوین کش
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه متغیر تا سقف ۲۰۰%

(بیشتر…)

Doge Miners

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۸۲،۰۶۶ دوج کوین
شروع پروژه: ۸۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲،۵۳۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۳٫۷% تا ۳٫۹۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Gelios Trade

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: دستی سریع مجموع برداشت ما: ۱،۰۴۸٫۳۱ دلار
شروع پروژه: ۱۷۱ روز پیش مجموع سود ما: ۱،۰۴۸٫۳۱ دلار
مانیتور شده: ۸۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۵۳% تا ۱٫۷۴% روزانه برای ۲۰ تا ۶۰ روز کاری (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Icorpex

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۵۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۴٫۲۱ دلار
شروع پروژه: ۷۰ روز پیش مجموع سود ما: ۴۴٫۲۱ دلار
مانیتور شده: ۲۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱% تا ۲٫۲% روزانه برای ۲۰ تا ۱۴۰ روز کاری (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Pico Invester

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۹۰٫۱۷ دلار
شروع پروژه: ۱۳۳ روز پیش مجموع سود ما: ۹۰٫۱۷ دلار
مانیتور شده: ۹۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۱۶% تا ۰٫۳۳% روزانه برای ۳۰ تا ۳۶۵ روز (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Solid Trade Bank

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۷۰٫۶۶ دلار
شروع پروژه: ۲۱۴۳ روز پیش مجموع سود ما: ۷۰٫۶۶ دلار
مانیتور شده: ۵۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۵% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر
پلن ها: ۰٫۲% روزانه برای ۳۵ روز کاری، ۲% هفتگی برای ۲۶ هفته (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Hour Bull

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۵۰٫۴۶ دلار
شروع پروژه: ۹۱ روز پیش مجموع سود ما: ۲۷۲٫۷۴ دلار
مانیتور شده: ۸۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴۵% تا ۲٫۰۰% ساعتی برای ۷۲ ساعت و …

(بیشتر…)

Hour Just Paid

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۹۷٫۹۸ دلار
شروع پروژه: ۱۳۳ روز پیش مجموع سود ما: ۲۵۴٫۹۷ دلار
مانیتور شده: ۱۲۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۴ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴۹% تا ۱٫۸۰% ساعتی برای ۷۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Iran Coin Mine

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۱،۶۵۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۸،۶۱۸،۴۷۵ دوج کوین
شروع پروژه: ۲۵۶ روز پیش مجموع سود ما: ۶،۸۱۲،۷۶۴ دوج کوین
مانیتور شده: ۲۵۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۳٫۷% تا ۳٫۹% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Mizes

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۱۵ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۱۲۵۳۱۰۰۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۲۸۲ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۱۲۵۳۱۰۰۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۲۸۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه مادام العمر + ۳ دلار جایزه ی ثبت نام

(بیشتر…)

FX Trading Corp

وضعیت: خاتمه پروژه
سرمایه ی فعال ما: ۵,۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۸،۴۵۵٫۸۶ دلار
شروع پروژه: ۳۴۳ روز پیش مجموع سود ما: ۱۳،۴۵۵٫۸۶ دلار
مانیتور شده: ۷۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۴
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% + باینری + لیدرشیپ ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: ۱% تا ۲٫۵% روزانه متغیر تا سقف ۲۰۰%

(بیشتر…)

هشدار: بازدید کننده ی گرامی، عدم رعایت و نادیده گرفتن حتی یکی از نکات یاد شده در صفحه ی ۸ نکته ی طلایی بی شک باعث ضرر ۱۰۰ درصدی شما خواهد شد. لطفا قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری حتما مطالعه کنید.