برچسب: اتریوم

AI Gain

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۸۹٫۸۲ دلار
شروع پروژه: ۵۰ روز پیش مجموع سود ما: ۸۹٫۸۲ دلار
مانیتور شده: ۳۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: وابسته به سود سطح ۱ آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، تتر
پلن ها: ۰٫۳۳% تا ۱٫۶۱% روزانه برای ۱ تا ۳۶۵ روز + ۱۰% پاداش (بازگشت سرمایه هر زمان)

(بیشتر…)

EtherBot

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۷ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴٫۰۴۷۶۱۱۹۶ اتریوم
شروع پروژه: ۷۹ روز پیش مجموع سود ما: ۲٫۰۶۴۷۷۱۹۸ اتریوم
مانیتور شده: ۷۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۵ اتریوم رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% – ۳% – ۱% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۶% تا ۰٫۹% روزانه برای ۲۰۰ روز، ۰٫۸% تا ۱٫۳۸% روزانه برای ۹۰ تا ۱۵۰ روز

(بیشتر…)

Mr Currency

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰ دلار
شروع پروژه: ۴۰ روز پیش مجموع سود ما: ۰ دلار
مانیتور شده: ۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۷٫۰۰
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% تا ۷% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱۳% تا ۳۷% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Umo Finance

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۴۵٫۱۲ دلار
شروع پروژه: ۴۴ روز پیش مجموع سود ما: ۱۴۵٫۱۲ دلار
مانیتور شده: ۴۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۲% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۴% تا ۲٫۸% روزانه برای ۱۶ تا ۴۶ روز کاری (بازگشت سرمایه)، ۲٫۷% تا ۳٫۱% روزانه برای ۷۵ روز کاری

(بیشتر…)

Gissis

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۱۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳۳٫۰۱ دلار
شروع پروژه: ۱۷ روز پیش مجموع سود ما: ۳۳٫۰۱ دلار
مانیتور شده: ۱۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴٫۲% – ۱٫۷% – ۰٫۷% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴% تا ۲٫۴% روزانه برای ۵ تا ۵۰ روز کاری (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Grow Squared

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۷٫۲۵ دلار
شروع پروژه: ۳ روز پیش مجموع سود ما: ۷٫۲۵ دلار
مانیتور شده: ۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱٫۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱۰۴% تا ۱۱۰% بعد از دو روز، ۱۱۰% تا ۱۳۰% بعد از ۵ روز و …

(بیشتر…)

Bitzee

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۵۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۱۱٫۷۰ دلار
شروع پروژه: ۲۶ روز پیش مجموع سود ما: ۲۱۱٫۷۰ دلار
مانیتور شده: ۲۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۸٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۱۵% ساعتی (۳٫۶% روزانه) مادام العمر – بازگشت سرمایه هر زمان

(بیشتر…)

Hours Pay Day

وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۴۲٫۱۶ دلار
شروع پروژه: ۱۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۸٫۶۴ دلار
مانیتور شده: ۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۵
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۷ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۲٫۱۵% ساعتی برای ۴۸ ساعت و …

(بیشتر…)

Findax Capital

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۱۹٫۰۰ دلار
شروع پروژه: ۳۴ روز پیش مجموع سود ما: ۸۱٫۰۰- دلار
مانیتور شده: ۳۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۳
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۲٫۵% تا ۳% روزانه برای ۸۰ تا ۱۰۰ روز کاری، ۰٫۸% تا ۲% روزانه برای ۲۰ تا ۱۰۰ روز کاری (بازگشت سرمایه)

(بیشتر…)

Billionaire Finance

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۳٫۸۰ دلار
شروع پروژه: ۸۷ روز پیش مجموع سود ما: ۱۷۶٫۲۰- دلار
مانیتور شده: ۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۳
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۳% – ۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۴% تا ۴٫۲% روزانه برای ۲۲ تا ۱۸۰ روز کاری (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)