وضعیت: عدم دسترسی به اینترنت بین الملل سرمایه ی فعال ما: ۷ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴٫۰۴۷۶۱۱۹۶ اتریوم
شروع پروژه: ۷۹ روز پیش مجموع سود ما: ۲٫۰۶۴۷۷۱۹۸ اتریوم
مانیتور شده: ۷۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۵ اتریوم رده بندی ادمین: ۹٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% – ۳% – ۱% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۶% تا ۰٫۹% روزانه برای ۲۰۰ روز، ۰٫۸% تا ۱٫۳۸% روزانه برای ۹۰ تا ۱۵۰ روز

(بیشتر…)