برچسب: قرارداد هوشمند

TronBot

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۲،۷۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴،۳۳۷ ترون
شروع پروژه: ۱۹ روز پیش مجموع سود ما: ۸۱۵ ترون
مانیتور شده: ۱۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶٫۵% – ۲% – ۰٫۵% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: تا ۳٫۴% تا ۳٫۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

EtherBot

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۷ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶٫۵۰۶۶۱۱۹۶ اتریوم
شروع پروژه: ۱۴۶ روز پیش مجموع سود ما: ۳٫۱۶۵۴۳۸۶۵ اتریوم
مانیتور شده: ۱۴۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۵ اتریوم رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% – ۳% – ۱% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۶% تا ۰٫۹% روزانه برای ۲۰۰ روز، ۰٫۸% تا ۱٫۳۸% روزانه برای ۹۰ تا ۱۵۰ روز

(بیشتر…)