برچسب: کریپتو

Coin Extender

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۳۲۵،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۶۷،۲۸۹ دوج کوین
شروع پروژه: ۴۸ روز پیش مجموع سود ما: ۷۴،۴۰۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱،۰۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱% تا ۵% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: دوج کوین، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۴۵% تا ۱٫۷۷% روزانه برای ۹۰ روز + ۱۰ مگاهش رایگان

(بیشتر…)

Smarts Lot

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۳۵ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۴٫۹۲ دلار
شروع پروژه: ۶ روز پیش مجموع سود ما: ۱۱٫۷۲ دلار
مانیتور شده: ۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار رده بندی ادمین: ۸٫۵ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۱% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۵% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Positive Trade

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۵٫۸۹ دلار
شروع پروژه: ۸ روز پیش مجموع سود ما: ۱۵٫۲۲ دلار
مانیتور شده: ۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۲۱% ساعتی برای ۶۰۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Crowd Mining

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۶٫۲۳ دلار
شروع پروژه: ۱۹ روز پیش مجموع سود ما: ۹٫۱۴ دلار
مانیتور شده: ۱۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۲
حداقل سرمایه گذاری: ۹ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۳% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۳% روزانه برای ۵۰ روز کاری

(بیشتر…)

Bitshell

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۸۴٫۶۰ دلار
شروع پروژه: ۲۱ روز پیش مجموع سود ما: ۵۷٫۸۷ دلار
مانیتور شده: ۲۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۸ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۵% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، دوج کوین، اتریوم
پلن ها: ۵% تا ۹% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Ding Coins

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۱۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۱،۴۲۲ دوج کوین
شروع پروژه: ۳۳ روز پیش مجموع سود ما: ۹،۷۵۴ دوج کوین
مانیتور شده: ۲۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۲ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۱٫۴۹% تا ۱٫۷۰% ساعتی برای ۷۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Iran Coin Mine

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۷۵،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱،۱۰۷،۴۴۷ دوج کوین
شروع پروژه: ۷۷ روز پیش مجموع سود ما: ۹۹۱،۰۱۶ دوج کوین
مانیتور شده: ۷۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۳٫۷% تا ۳٫۹% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Mr. DiGiCoin

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۲۵۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۵۲،۱۱۵ دوج کوین
شروع پروژه: ۲۴۶ روز پیش مجموع سود ما: ۲۰۲،۷۴۸ دوج کوین
مانیتور شده: ۱۳۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۴% تا ۴٫۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Mizes

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۱۲ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۷۳۹۰۴۰۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۱۰۲ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۷۳۹۰۴۰۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۱۰۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۹
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه مادام العمر + ۳ دلار جایزه ی ثبت نام

(بیشتر…)

Instant Mining

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۰۷ بیت کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۰۹۹۲۸۰۰ بیت کوین
شروع پروژه: ۲۳۱ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۰۹۹۲۸۰۰ بیت کوین
مانیتور شده: ۲۱۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۹
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۲ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین
پلن ها: ۰٫۶۲% تا ۱٫۲۸% روزانه برای ۳۶۵ روز (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

GoEx

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰٫۷ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۵٫۰۸۹۷۷۷۷۳ اتریوم
شروع پروژه: ۳۲۹ روز پیش مجموع سود ما: ۴٫۰۷۲۳۹۴۴۳ اتریوم
مانیتور شده: ۱۶۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% – ۱٫۵% – ۰٫۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، دوج کوین
پلن ها: ۰٫۸% تا ۳٫۵% روزانه برای ۵۰ تا ۱۸۰ روز وابسته به کریپتو

(بیشتر…)

Doubly

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۰۵ بیت کوین
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۰٫۰۲۰۸۸۳۳۲ بیت کوین
شروع پروژه: ۹۵ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۱۵۸۸۳۳۲ بیت کوین
مانیتور شده: ۹۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، دش
پلن ها: ۲٫۷۲% تا ۴٫۵۰% روزانه تا زمانی که به ۲۰۰% دریافتی برسید

(بیشتر…)

Sonata Bit

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۲٫۹۰ دلار
شروع پروژه: ۱۰۸ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲٫۹۰ دلار
مانیتور شده: ۱۰۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۸
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۱% – ۰٫۸% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۲٫۳% تا ۳٫۰% برای ۴۵ تا ۷۵ روز

(بیشتر…)

Crypto Light

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۷٫۵۵ دلار
شروع پروژه: ۱۰ روز پیش مجموع سود ما: ۲۲٫۴۵- دلار
مانیتور شده: ۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۹
حداقل سرمایه گذاری: ۱۵ دلار رده بندی ادمین: ۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۱% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۴% روزانه برای ۴۵ روز، ۷% تا ۸% روزانه برای ۲۰ روز

(بیشتر…)

Dominat Company

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳۸٫۲۰ دلار
شروع پروژه: ۱۷ روز پیش مجموع سود ما: ۱٫۸۰- دلار
مانیتور شده: ۱۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۰
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۷% تا ۱۰% روزانه برای ۲۰ روز کاری، ۱۴۰% تا ۲۰۰% بعد از ۱۵ روز کاری

(بیشتر…)