Cryptocurrency Prices by MineTrader

T2X

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۵۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۶۹،۷۱۷ ترون
شروع پروژه: ۲۸۴ روز پیش مجموع سود ما: ۴۶۹،۷۱۷ ترون
مانیتور شده: ۲۶۹ روز آخرین پرداخت: ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (T2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)

NexTradeBox

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳،۰۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۲،۵۶۳ دلار
شروع پروژه: ۵۷۶ روز پیش مجموع سود ما: ۶،۳۲۳ دلار
مانیتور شده: ۵۷۳ روز آخرین پرداخت: ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۱
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: تتر، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۴% تا ۱٫۵% روزانه برای ۹۰ تا ۷۲۰ روز

(بیشتر…)

Solid Trade Bank

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۹۴۴ دلار
شروع پروژه: ۲۷۵۵ روز پیش مجموع سود ما: ۹۴۴ دلار
مانیتور شده: ۶۶۵ روز آخرین پرداخت: ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۵% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر
پلن ها: ۰٫۲% روزانه برای ۲۵ روز کاری، ۲% هفتگی برای ۲۶ هفته (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Kuailian

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۴۵۶ دلار
شروع پروژه: ۵۶۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۱۳ دلار
مانیتور شده: ۴۲۹ روز آخرین پرداخت: ۱۴۰۰٫۰۱٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: دایرکت آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۳۲% روزانه برای ۱۰۰۰ روز

(بیشتر…)

Eco Smart

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۵۶،۸۰۸ ترون
شروع پروژه: ۳۲۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۵۶،۸۰۸ ترون
مانیتور شده: ۳۲۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۲
حداقل سرمایه گذاری: ۲،۰۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن

(بیشتر…)