Cryptocurrency Prices by MineTrader

T2X

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۵۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۴۸،۵۰۴ ترون
شروع پروژه: ۲۴۰ روز پیش مجموع سود ما: ۴۴۸،۵۰۴ ترون
مانیتور شده: ۲۲۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۸
حداقل سرمایه گذاری: ۱ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (T2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)

E2X

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴٫۵ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴٫۳۸۴۱ اتریوم
شروع پروژه: ۱۱۰ روز پیش مجموع سود ما: ۴٫۳۸۴۱ اتریوم
مانیتور شده: ۱۰۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۱
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۰۰۱ اتریوم رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (E2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)

NexTradeBox

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲،۷۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۰،۴۷۰ دلار
شروع پروژه: ۵۳۳ روز پیش مجموع سود ما: ۵،۶۹۹ دلار
مانیتور شده: ۵۳۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۸
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: تتر، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۴% تا ۱٫۵% روزانه برای ۹۰ تا ۷۲۰ روز

(بیشتر…)

Kuailian

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۴۵۴ دلار
شروع پروژه: ۵۴۶ روز پیش مجموع سود ما: ۳۱۲ دلار
مانیتور شده: ۴۱۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: دایرکت آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۳۲% روزانه برای ۱۰۰۰ روز

(بیشتر…)

Eco Smart

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۵۶،۸۰۸ ترون
شروع پروژه: ۳۲۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۵۶،۸۰۸ ترون
مانیتور شده: ۳۲۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۲
حداقل سرمایه گذاری: ۲،۰۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن

(بیشتر…)

Solid Trade Bank

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۸۸۰ دلار
شروع پروژه: ۲۷۰۸ روز پیش مجموع سود ما: ۸۸۰ دلار
مانیتور شده: ۶۱۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۵% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر
پلن ها: ۰٫۲% روزانه برای ۲۵ روز کاری، ۲% هفتگی برای ۲۶ هفته (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Iran Trade Coin

وضعیت: حسابرسی سالانه
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۳۵ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۵۰۷۸ بیت کوین
شروع پروژه: ۵۳۷ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۵۰۷۸ بیت کوین
مانیتور شده: ۲۷۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۱ بیت کوین / ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: Waiting
پاداش معرفی: تا ۲% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: تومان، بیت کوین، لایت کوین، ترون
پلن ها: ۹% تا ۱۵% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Iran Coin Mine

وضعیت: حسابرسی سالانه
سرمایه ی فعال ما: ۴،۱۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۳۸،۰۵۹ دلار
شروع پروژه: ۷۵۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۱،۶۹۴ دلار
مانیتور شده: ۷۵۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۷
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار رده بندی ادمین: Waiting
پاداش معرفی: تا ۱٫۵ درصد پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۴٫۵% تا ۹% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)