Cryptocurrency Prices by MineTrader

شرایط معرفی پروژه

 

از اینکه ماین تریدر را برای معرفی پلتفرم خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. شرایط و ضوابط معرفی پلتفرم ها در ماین تریدر به شرح زیر می باشد:

  • از پذیرفتن معرفی پلتفرم های پانزی معذوریم. چنانچه پلتفرم شما از اساس بر پایه ی بیزنسی مشخص حرکت نمی کند و صرفا از محل سرمایه گذاری کاربران جدید به سود دهی کاربران قدیمی می پردازد درخواست معرفی شما پذیرفته نخواهد شد.
  • در هنگام ارائه درخواست معرفی ملزم هستید مستندات کافی از بیزنسی که بر اساس آن تولید سود میکنید ارائه دهید و سودآوری بیزنس شما محرز شود.
  • در مورد ICO ها، IPO ها، پلتفرم های DeFi و قراردادهای هوشمند مشخصا باید رادمپی برای پلتفرم وجود داشته باشد و حرکت تیم مدیریتی در مسیر رادمپ محرز باشد.
  • در صورتیکه هدف نهایی شما جمع آوری مقدار مشخصی سرمایه و سپس بستن پروژه و متضرر کردن سرمایه گذاران انتهایی است لطفا از ارسال درخواست خودداری کنید.

چنانچه پلتفرم شما مشخصات عنوان شده را دارد، درخواست خود را به همراه مستندات لازم به ایمیل آدرس ماین تریدر ارسال کنید. پس از بررسی درخواست و مستندات، پلتفرم شما در وب سایت ما معرفی خواهد شد.