Cryptocurrency Prices by MineTrader

برچسب: اسمارت کانترکت

T2X

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۲۶،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۸۶،۳۱۹ ترون
شروع پروژه: ۱۰۳ روز پیش مجموع سود ما: ۱۸۶،۳۱۹ ترون
مانیتور شده: ۸۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (T2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)

Eco Smart

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۵۵،۶۱۶ ترون
شروع پروژه: ۱۹۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۵۵،۶۱۶ ترون
مانیتور شده: ۱۹۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۹
حداقل سرمایه گذاری: ۲،۰۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۹٫۲ از ۱۰
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن

(بیشتر…)

EverTron

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳،۷۶۵ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳،۸۱۸ ترون
شروع پروژه: ۵۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳،۸۱۸ ترون
مانیتور شده: ۱۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ ترون رده بندی ادمین: ۹٫۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۳% – ۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: ۲٫۴% تا ۷٫۶% روزانه برای ۱۶ روز تا مادام العمر

(بیشتر…)

TronBot

وضعیت: عدم پرداخت
مجموع سرمایه ی ما: ۶۹۴،۳۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۸۰،۷۰۴ ترون
شروع پروژه: ۱۰۶ روز پیش مجموع سود ما: ۱۳،۵۹۶- ترون
مانیتور شده: ۱۰۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ ترون رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶٫۵% – ۲% – ۰٫۵% آموزش
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: تا ۳٫۴۷% تا ۳٫۷۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Mining Expert

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲٫۰۰ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۶۹۵۴ اتریوم
شروع پروژه: ۵۶ روز پیش مجموع سود ما: ۱٫۳۰۴۶- اتریوم
مانیتور شده: ۱۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۲
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۱ اتریوم رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۲٫۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۲٫۲۲% روزانه مادام العمر – بازگشت سرمایه هر زمان

(بیشتر…)