وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۵۵،۶۵۳ ترون
شروع پروژه: ۱۹۸ روز پیش مجموع سود ما: ۳۵۵،۶۵۳ ترون
مانیتور شده: ۱۹۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۶
حداقل سرمایه گذاری: ۲،۰۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۹٫۲ از ۱۰
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن

(بیشتر…)