وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳۵۷،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۳۵،۹۵۴ ترون
شروع پروژه: ۸۹ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲۰،۹۸۳ ترون
مانیتور شده: ۸۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۵
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶٫۵% – ۲% – ۰٫۵% آموزش + استراتژی
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: تا ۳٫۴۷% تا ۳٫۷۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)