Cryptocurrency Prices by MineTrader

برچسب: پرفکت مانی

Crypto Lux

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۱۵ بیت کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۰۲۱۹۲۰۰۱ بیت کوین
شروع پروژه: ۲۶۵ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۰۶۳۹۱۵۴ بیت کوین
مانیتور شده: ۱۲۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۳ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۸% – ۳% – ۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱٫۴۹% روزانه تا زمانی که به ۱۵۰% دریافتی برسید

(بیشتر…)

Nexinvex

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۱ اتریوم
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۲۱۲۱۲۶۲۹ اتریوم
شروع پروژه: ۹۱ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۹۸۵۴۱۲۶ اتریوم
مانیتور شده: ۹۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% – ۳% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۲٫۵% تا ۳% روزانه برای ۶۰ روز، ۱۱۰% تا ۱۲۰% بعد از ۱۰ روز

(بیشتر…)

Token Logic

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۰،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۵،۲۰۲ دوج کوین
شروع پروژه: ۴۱ روز پیش مجموع سود ما: ۲۵،۲۰۲ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۱ بیت کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، اتریوم
پلن ها: ۳% تا ۵% روزانه برای ۳۰ تا ۵۰ روز

(بیشتر…)

TY Capital

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۴۶٫۰۶ دلار
شروع پروژه: ۹۴ روز پیش مجموع سود ما: ۱۶٫۰۶ دلار
مانیتور شده: ۷۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۰۹
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% – ۶% – ۳% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱% تا ۵% روزانه تا زمانی که به ۱۵۰% دریافتی برسید

(بیشتر…)

Doge Worker

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۶،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۶،۴۷۹ دوج کوین
شروع پروژه: ۵۳ روز پیش مجموع سود ما: ۷،۵۴۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۵۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۴% تا ۵% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Splitt

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۰۳ بیت کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۱۱۸۵۵۰۸۱ بیت کوین
شروع پروژه: ۱۵۲ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۰۸۳۲۵۳۹۵ بیت کوین
مانیتور شده: ۱۴۴ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۹٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۱ بیت کوین رده بندی ادمین: ۲ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% – ۲% – ۱% معرفی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، پرفکت مانی
پلن ها: ۲٫۶۴% تا ۴٫۷۰% روزانه برای ۳۵ تا ۶۰ روز

(بیشتر…)

Doge Maker

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴،۰۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۷،۱۰۷ دوج کوین
شروع پروژه: ۴۰ روز پیش مجموع سود ما: ۳،۱۰۷ دوج کوین
مانیتور شده: ۴۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۳۰
حداقل سرمایه گذاری: ۷ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، دوج کوین، بیت کوین
پلن ها: ۲٫۵% تا ۵% روزانه برای ۲ سال

(بیشتر…)

Westland Storage

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۳ بیت کوین کش
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۵۸۶۵۱۸۴۰ بیت کوین کش
شروع پروژه: ۲۰۹ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۵۸۶۵۱۸۴۰ بیت کوین کش
مانیتور شده: ۷۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۳
حداقل سرمایه گذاری: وابسته به کریپتو رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% – ۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: بیت کوین، بیت کوین کش، لایت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱% روزانه مادام العمر

(بیشتر…)

Trade Professional

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۶٫۴۴ دلار
شروع پروژه: ۴۰۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳٫۵۶- دلار
مانیتور شده: ۹۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۰
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، ادوکش
پلن ها: ۰٫۸% تا ۱% روزانه برای ۹۰ روز (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره) و …

(بیشتر…)

Actoria

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۳۱٫۶۷ دلار
شروع پروژه: ۱۹ روز پیش مجموع سود ما: ۸٫۳۳- دلار
مانیتور شده: ۱۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۷
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۳٫۷۵% روزانه برای ۴۰ روز

(بیشتر…)

Join Deposit

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳۵ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۲٫۹۳ دلار
شروع پروژه: ۲۳۲ روز پیش مجموع سود ما: ۲۷٫۹۳ دلار
مانیتور شده: ۱۳۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: ۲۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی:  ۱۰% – ۳% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، ادوکش
پلن ها: ۰٫۵۸% تا ۰٫۶۴% ساعتی برای ۱۸۰ ساعت و ۱٫۱۲% تا ۲٫۱۵% ساعتی برای ۹۶ ساعت و …

(بیشتر…)

Ethral Bit

وضعیت: عدم پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۰۸٫۲۰ دلار
شروع پروژه: ۱۷۱ روز پیش مجموع سود ما: ۱۰۸٫۲۰ دلار
مانیتور شده: ۱۰۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۳
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، ادوکش
پلن ها: ۱۰۱٫۲% تا ۱۴۵% بعد از ۱ تا ۱۵ روز

(بیشتر…)

Normalize Coins

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۵٫۵۲ دلار
شروع پروژه: ۴۲ روز پیش مجموع سود ما: ۵٫۵۲ دلار
مانیتور شده: ۴۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۰
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۱٫۲% تا ۱٫۲۵% ساعتی برای ۸۶ ساعت و ۲% تا ۲٫۵% ساعتی برای ۶۰ ساعت و …

(بیشتر…)

Doge Pumper

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۱،۲۰۰ دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۷،۵۷۳ دوج کوین
شروع پروژه: ۲۹ روز پیش مجموع سود ما: ۶،۳۷۳ دوج کوین
مانیتور شده: ۱۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۷٫۱۸
حداقل سرمایه گذاری: ۶۰۰ دوج کوین یا معادل دلاری رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۴% تا ۹% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: ۳٫۶۷% تا ۶٫۶% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)

Cme Coins

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۱۷٫۰۶ دلار
شروع پروژه: ۶۲ روز پیش مجموع سود ما: ۷۱٫۰۵ دلار
مانیتور شده: ۵۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۷٫۱۴
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلار رده بندی ادمین: ۳ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% – ۵% – ۱۰% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، لایت کوین
اخطار: ۱٫۱۶% تا ۱٫۴۰% ساعتی برای ۹۰ ساعت و …

(بیشتر…)

BitGainex

وضعیت: عدم پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۲۳٫۳۳ دلار
شروع پروژه: ۴۶ روز پیش مجموع سود ما: ۱۶٫۶۷- دلار
مانیتور شده: ۳۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۶٫۲۸
حداقل سرمایه گذاری: ۱۵ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۷% – ۳% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، اتریوم
پلن ها: ۱٫۴% تا ۱٫۹% روزانه برای ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۰ روز (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Private Club

وضعیت: عدم پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۲۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۶٫۱۰ دلار
شروع پروژه: ۱۷۸ روز پیش مجموع سود ما: ۳٫۹۰- دلار
مانیتور شده: ۲۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۶٫۲۲
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۴% – ۳% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۴% تا ۵% روزانه برای ۳۰ روز، ۱۸۰% تا ۲۰۰% بعد از ۳۰ روز

(بیشتر…)

DD Futures

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۷۵ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۲۱٫۳۱ دلار
شروع پروژه: ۶۰۷ روز پیش مجموع سود ما: ۱۲۱٫۳۱ دلار
مانیتور شده: ۹۸ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۷
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۲% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، ادوکش
پلن ها: ۲٫۱% تا ۳٫۵% روزانه برای ۲۰ تا ۵۵ روز (بازگشت اصل سرمایه آخر دوره) و …

(بیشتر…)

Vario Bit

وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۷۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۲۴۵٫۳۵ دلار
شروع پروژه: ۴۱۸ روز پیش مجموع سود ما: ۱۱۱٫۶۸ دلار
مانیتور شده: ۸۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۵% – ۳% – ۱% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پیر، بیت کوین، ادوکش
پلن ها: ۵% روزانه برای ۳۰ روز، ۴% روزانه برای ۴۵ روز و ۱۱۰% بعد از ۷ روز

(بیشتر…)