Cryptocurrency Prices by MineTrader

برچسب: کسب درآمد اینترنتی

T2X

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۵۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۸۹،۵۸۴ ترون
شروع پروژه: ۱۸۹ روز پیش مجموع سود ما: ۳۸۹،۵۸۴ ترون
مانیتور شده: ۱۷۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۷
حداقل سرمایه گذاری: ۱ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (T2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)

E2X

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴٫۵ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳٫۳۷۴۵ اتریوم
شروع پروژه: ۶۶ روز پیش مجموع سود ما: ۳٫۳۷۴۵ اتریوم
مانیتور شده: ۶۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۷
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۰۰۱ اتریوم رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (E2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)

Iran Coin Mine

وضعیت: حسابرسی سالانه
سرمایه ی فعال ما: ۴،۱۰۰ دلار
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۸،۰۵۹ دلار
شروع پروژه: ۷۵۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۱،۶۹۴ دلار
مانیتور شده: ۷۵۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۷
حداقل سرمایه گذاری: ۱ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: تا ۱٫۵ درصد پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ۶٫۵% تا ۱۱% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

Iran Trade Coin

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۰٫۳۵ بیت کوین
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۰٫۵۰۷۸ بیت کوین
شروع پروژه: ۵۳۷ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۵۰۷۸ بیت کوین
مانیتور شده: ۲۷۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۱ بیت کوین / ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: تا ۲% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: تومان، بیت کوین، لایت کوین، ترون
پلن ها: ۹% تا ۱۵% ماهانه برای ۱ تا ۶ ماه (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)

NexTradeBox

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲،۷۵۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۸،۲۷۸ دلار
شروع پروژه: ۴۸۲ روز پیش مجموع سود ما: ۵،۰۶۵ دلار
مانیتور شده: ۴۷۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۷
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۳% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، اتریوم
پلن ها: ۰٫۴% تا ۱٫۵% روزانه برای ۹۰ تا ۷۲۰ روز

(بیشتر…)

Kuailian

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۶۰۰ دلار
واریز سود: اتوماتیک مجموع برداشت ما: ۴۲۷ دلار
شروع پروژه: ۴۹۲ روز پیش مجموع سود ما: ۲۹۳ دلار
مانیتور شده: ۳۶۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۲
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰۰ دلار رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: دایرکت آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: ۰٫۳۲% روزانه برای ۱۰۰۰ روز

(بیشتر…)

Eco Smart

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۵۶،۴۱۶ ترون
شروع پروژه: ۲۶۱ روز پیش مجموع سود ما: ۳۵۶،۴۱۶ ترون
مانیتور شده: ۲۶۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۹
حداقل سرمایه گذاری: ۲،۰۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن

(بیشتر…)

Solid Trade Bank

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۵۰۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۸۱۰ دلار
شروع پروژه: ۲۶۵۸ روز پیش مجموع سود ما: ۸۱۰ دلار
مانیتور شده: ۵۶۹ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۶
حداقل سرمایه گذاری: ۲۵ دلار رده بندی ادمین: ۹ از ۱۰
پاداش معرفی: ۰٫۵% ارزیابی و تحلیل پروژه بزودی
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، پییر
پلن ها: ۰٫۲% روزانه برای ۲۵ روز کاری، ۲% هفتگی برای ۲۶ هفته (بازگشت سرمایه آخر دوره)

(بیشتر…)