وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱٫۹ اتریوم
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۰٫۱۶۱۲ اتریوم
شروع پروژه: ۱۲ روز پیش مجموع سود ما: ۰٫۱۶۱۲ اتریوم
مانیتور شده: ۱۱ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۹٫۰۴
حداقل سرمایه گذاری: ۰٫۰۰۰۰۱ اتریوم رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (E2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: اتریوم
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)