وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۱۸۰،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۳۷،۵۵۲ ترون
شروع پروژه: ۹۳ روز پیش مجموع سود ما: ۳۳۷،۵۵۲ ترون
مانیتور شده: ۹۳ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۴
حداقل سرمایه گذاری: ۵،۰۰۰ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۹% – ۸% – ۷% – ۶% آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، تشریح پلن

(بیشتر…)