وضعیت: در حال پرداخت
پلن خریداری شده: ۶ ماهه
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۱۰،۰۶۰ دوج کوین
شروع پروژه: ۱۵۵ روز پیش مجموع سود ما: ۱۰،۰۶۰ دوج کوین
مانیتور شده: ۱۵۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۲٫۲۶
کوچکترین پلن: ۸۰۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۲۰% – ۱۰% – ۵% ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: دوج کوین
پلن ها: ارائه ی سیگنال + طرح درآمدزایی ویژه

(بیشتر…)