وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۲۲۶،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۸۶،۳۱۹ ترون
شروع پروژه: ۱۰۳ روز پیش مجموع سود ما: ۱۸۶،۳۱۹ ترون
مانیتور شده: ۸۷ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۱۰% معرف، ۵% معرفی شونده (T2X) آموزش، ارزیابی و تحلیل
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: قرارداد هوشمند، پلتفرم استکینگ

(بیشتر…)