وضعیت: عدم پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۴۰ دلار
واریز سود: دستی مجموع برداشت ما: ۴۸٫۷۰ دلار
شروع پروژه: ۱۴ روز پیش مجموع سود ما: ۸٫۷۰ دلار
مانیتور شده: ۱۰ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۱
حداقل سرمایه گذاری: ۱۰ دلار رده بندی ادمین: ۱ از ۱۰
پاداش معرفی: ۲% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی
پلن ها: ۱۲% روزانه برای ۱۰ روز

(بیشتر…)