وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: ۳۰۶،۰۰۰ ترون
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۳۰۷،۶۴۶ ترون
شروع پروژه: ۸۴ روز پیش مجموع سود ما: ۱۰۴،۴۹۷ ترون
مانیتور شده: ۸۲ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۰
حداقل سرمایه گذاری: ۵۰ ترون رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶٫۵% – ۲% – ۰٫۵% آموزش + استراتژی
حساب های مورد قبول: ترون
پلن ها: تا ۳٫۴۷% تا ۳٫۷۷% روزانه برای ۳۰ روز

(بیشتر…)